Aktuální změny:

ROZPIS LEKCÍ

PONDĚLÍ

17:15-18:15 a 18:30-19:30  Pilates, Dáša

ÚTERÝ 

9:00-10:00 JÓGAhraní (děti 1,5 - 2 roky) s doprovodem

10:00-11:00 Jitka JÓGAhraní (2 - 3 roky) s doprovodem

16:00-17:00 Body forming, Pavlína

17:30-18:50 Jóga I., Jitka

19:00-20:20 Jóga II., Jitka

STŘEDA 

16:00-16:45 Kurz jógy - děti od 3 let bez doprovodu rodičů

17:15-18:15 a 18:30-19:30 Pilates, Dáša

ČTVRTEK 

9:30-10:30 Cvičení s kojenci, Jitka

10:30-11:30 Cvičení s batolaty, Jitka

16:30-17:30 Zdravé tělo, Jitka

PÁTEK 

10:30-11:45 Zdravé tělo, Jitka

18:00-20:00 (1x za 2 týdny)  Meditace, Dana Bodara

SOBOTA 

9:00-11:00 (1x za 2 týdny)  Mohendžodáro, Dana Bodara

Kontakt: Jitka 604 790 940, Dáša 777 286 999, Pavlína 731 845 455, Dana Bodara 602 567